ΝΕΑ

Συνέλευση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων (28/03/2018)

 

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων καλεί τα μέλη του στην 15η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 21 Μαρτίου και, σε περίπτωση μη απαρτίας, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, στις 20:30, στο Λεμβοστάσιο 11 του ΠΕΑΚΙ.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει, σύμφωνα με το καταστατικό του Ι.Ο.Ι., τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, τον απολογισμό και τον ισολογισμό της διαχείρισης, τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος καθώς και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510-32497 και  6977 986 460.

Δεν υπάρχουν σχόλια