ΝΕΑ

Πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς άνω των 18 ετών από το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.


Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διοργανώσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, το οκτάμηνο πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού για αλλοδαπούς άνω των 18 ετών, από τον Οκτώβριο του 2016 έως και το Μάιο του 2017.

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εστιάζει στην προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας με σκοπό να αποκτήσουν το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας.

Οι σπουδαστές συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε μια σειρά από κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

Διάρκεια Προγράμματος: Οκτώβριος 2016 - Μάιος 2017

3 ώρες/ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-12:00)

Τοποθεσία: Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συμμετέχοντες: Αλλοδαποί και ομογενείς από όλον τον κόσμο, άνω των 18 ετών

Κόστος: 400 € Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, διαλέξεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

 Δεν προβλέπεται διαμονή.

Προθεσμία εγγραφών: Μέχρι και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Επικοινωνία: κ. Φώτου Ιωάννα

 Τηλ. Επικοινωνίας: 2651009132

 e-mail: ifotou@cc.uoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια