ΝΕΑ

Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου


Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Θέματα της συνεδρίασης είναι:

-«Διαβούλευση επί του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων οικον. έτους 2017»
-«Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 20-10-2016, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια